SPP je multidisciplinární sdružení
pracovníků různých oborů,
kteří se zabývají výzkumem
a aplikací probiotik a prebiotik.

Členové výboru
Společnost pro probiotika a prebiotika

Probiotika ano či ne?

Komentář Prof. MUDr. Heleny Tlaskalové-Hogenové, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 4

Přečíst komentář

Cíle SPP

Společnost pro probiotika a prebiotika (dále jen SPP) založila skupina odborníků z různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik.

Cílem SPP je podpora výzkumu probiotik a prebiotik, jako i podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik, a taky zkoumání využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat.

Vize a mise SPP

  • Na úvod – informace o SPP - Podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik s cílem porozumět jejich podstatě, funkci, fyziologii a možnosti a jejich využití.
  • Podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik
  • Odborné a edukační formy prezentace a komunikace s odbornou i laickou veřejností o významu probiotik a prebiotik pro zlepšení zdravotního stavu, prevenci a léčení chorob
  • Využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat
Více o SPP

XV. sympozium - zrušeno

Výbor Společnosti pro probiotika a prebiotika se rozhodl na základě epidemiologické situace s koronavirem zrušit připravované 15. symposium.

Více informací

Výbor Společnosti pro probiotika a prebiotika

Výbor Společnosti pro probiotika a prebiotika (SPP) je volen členy SPP. Výbor SPP organizuje sympozia, kde se setkávají členové SPP, zájemci o prebiotika a probiotika a zástupci Poradní komise.

Výbor garantuje odbornou kvalitu těchto každoročních sympozií. Výbor SPP informuje o aktuálním dění na webových stránkách SPP (národní a mezinárodní kongresy, komentáře o aktuálním dění v probiotickém oboru a novinkách ve vědecké oblasti výzkumu probiotik a prebiotik).

Více o výboru