Společnost pro probiotika a prebiotika, o.s.

Počet návštěvníků: 000179540

Home

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme Vás jménem výboru na internetových stránkách Společnosti pro probiotika a prebiotika o.s. založené v roce 2006. Věříme, že internetové stránky přispějí k dobré informovanosti o společnosti a budeme rádi, pokud nám pošlete Vaše náměty jak k obsahu stránek tak k činnosti společnosti.

SPOLEČNOST PRO PROBIOTIKA A PREBIOTIKA (SPP)

SPP je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik.

Tématika SPP:
  • podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik
  • podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik
  • odborné a edukační formy prezentace a komunikace s odbornou i laickou veřejností o významu probiotik a prebiotik pro zlepšení zdravotního stavu, prevenci a léčení chorob
  • využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat
Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které aplikovány v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele.

Prebiotika jsou nestravitelné látky, jejichž konzumace má příznivý fyziologický účinek na hostitele selektivní stimulací růstu nebo aktivity některých kmenů střevní mikroflóry.
Cíle SPP: SPP usiluje v oblasti probiotik a prebiotik o vědecký přístup a vzájemnou informovanost spoluprací odborníků, publikační činností a odbornými akcemi různého zaměření (sympozia, konference, semináře apod.).
SPP usiluje, aby všechny aktivity byly podloženy vědeckými poznatky.
Účast průmyslu v této oblasti je považována za významnou, ale žádná průmyslová nebo obchodní skupina neurčuje aktivity nebo názory SPP. Vzhledem k tomu, že průmysl zavádí na bázi probiotik a prebiotik četné nové funkční potraviny, potravinové doplňky a klinické léky, považuje SPP za důležité, aby byla v této oblasti dostupná podpora pro základní i aplikovaný výzkum.

↑ nahoru | mapa stránek | Klinické studie Danone | © Společnost pro probiotika a prebiotika, o.s. 2007 - 2020