Společnost pro probiotika a prebiotika

Společnost pro probiotika a prebiotika

Společnost pro probiotika a prebiotika (SPP) je multidisciplinární sdružení pracovníků různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik.

Vize a mise SPP

 • Podpora základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik.
 • Podpora postupů a produktů pro celkové zlepšení zdravotního stavu, prevenci a terapii chorob s použitím probiotik a prebiotik.
 • Odborné a edukační formy prezentace a komunikace s odbornou i laickou veřejností o významu probiotik a prebiotik pro zlepšení zdravotního stavu, prevenci a léčení chorob.
 • Setkání členů SPP a odborné veřejnosti na pravidelných symposiích.
 • Propojení základního a aplikovaného výzkumu.
 • Využití probiotik a prebiotik ve výživě zvířat.
 • Podpora klinického využití probiotik a prebiotik.

Cíle SPP:

SPP usiluje v oblasti probiotik a prebiotik o vědecký přístup a vzájemnou informovanost spoluprací odborníků, publikační činností a odbornými akcemi různého zaměření (sympozia, konference, semináře, ocenění za nejlepší publikaci v daném roce, apod.). SPP usiluje, aby všechny aktivity byly podloženy vědeckými poznatky. Účast průmyslu v této oblasti je považována za významnou, ale žádná průmyslová nebo obchodní skupina neurčuje aktivity nebo názory SPP. Vzhledem k tomu, že průmysl zavádí na bázi probiotik a prebiotik četné nové funkční potraviny, potravinové doplňky a klinické léky, považuje SPP za důležité, aby byla v této oblasti dostupná podpora pro základní i aplikovaný výzkum.

Zájemci o členství – online registrace

Členství v SPP je zdarma, nicméně je třeba souhlasného stanoviska Výboru SPP s členstvím nových žadatelů. Po odkliknutí se zobrazí formulář s kolonkami: jméno, příjmení, název instituce, kde zájemce o členství v SPP aktuálně působí, kontaktní email, souhlas se zpracováním osobním informací, GDPR

Kontakt

Předseda prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Praha- Motol Email: jiri.nevoral@seznam.cz Tel.: 224 432 000

Poradní komise

Poradní komise (PK) se zřizuje za účelem vzájemné konzultační a poradenské činnosti mezi Společností pro probiotika a prebiotika (SPP) a průmyslovými a obchodními společnostmi v tématice základního a aplikovaného výzkumu probiotik a prebiotik. Obě strany se mohou vzájemně informovat o obtížích a příležitostech v této oblasti a mohou mít z takových informací užitek. PK má pouze poradní funkci a postrádá volební práva.
Aktivity SPP jsou převážně financovány z členských příspěvků PK. Společnosti vyrábějící probiotika a prebiotika nebo vyrábějící produkty, které je obsahují, a popř. společnosti s dalšími vztahy k takovým výrobkům jsou považovány za vhodné kandidáty pro členství v PK.

Tyto společnosti mají splňovat následující požadavky:

 • Vědecký přístup k vývoji probiotik, prebiotik a odvozených produktů.
 • Angažovanost a financování příbuzného výzkumu.
 • Pochopení pro poslání SPP a ochota v tomto smyslu spolupracovat s výborem SPP a dalšími členy PK.
 • Ochota platit za služby SPP
 • Členství v PK může být omezeno za účelem optimální velikosti skupiny vhodné k dosažení stanovených cílů-
 • Konečné rozhodnutí o zařazení společnosti do PK záleží na výboru SPP a má plně odpovídat potřebám SPP a důvěryhodnosti PK.
 • členství v PK může být ukončeno výborem SPP kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu rozhodnutím dvou třetin usnášení schopných členů výboru.

V případě, že máte zájem o členství v Poradní komisi, kontaktujte, prosím, sekretářku Janu Mannovou.

Členové poradní komise

Danone a.s. V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 - Chodov www.danone.cz
Dyntec s.r.o. Písnická 22/546, 142 00 Praha 4 www.dyntec.cz
S&D Pharma Písnická 22/546, 142 00 Praha 4 www.sdpharma.cz
Akacia Group, s.r.o. Evropská 94, 160 00 Praha 6 www.akacia.cz
Walmark, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 www.walmark.cz
Probiotics Provita s.r.o. Korespondenční adresa a sídlo: Padělky 544, 763 15 Slušovice
Kancelář: Náměstí Svobody 57, 763 15 Slušovice
www.probioticsprovita.cz
TOPNATUR s.r.o. K Teplinám 679, 763 15 Slušovice www.topnatur.cz
Nutricia, a.s. V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 - Chodov www.nutricia.cz

Kontakt

Předseda prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Praha- Motol Email: jiri.nevoral@seznam.cz Tel.: 224 432 000