Slovníček

Společnost pro probiotika a prebiotika

Probiotika

Jsou živé mikroorganizmy, které při podání v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele.

Prebiotika

Jsou nestravitelné látky, jejichž konzumace má příznivý fyziologický účinek na hostitele selektivní stimulací růstu nebo aktivity některých kmenů střevní mikrobioty.

Synbiotika

Jednoduše kombinace probiotik a prebiotik. Tedy produkty, které obsahují jak probiotika tak prebiotika, která podporují růst probiotik.

Postbiotika

Látky (metabolity) produkované prospěšnými bakteriemi. Tyto látky mají prospěšný vliv na zdraví hostitele.

Probiotika nové generace

Jedná se důmyslně vybrané bakterie, u kterých je znám mechanizmus prospěšného působení a je předpoklad jejich použití ke zlepšení konkrétního patologického stavu.

Mikrobiota

Označuje souhrn mikroorganismů v našem těle (dle toho, kde se nachází, může dělit na střevní mikrobiotu, plicní mikrobiotu, kožní mikrobiotu).

Mikroflóra

termín použiván dříve pro mikrobiotu – tedy označení bakteriální komunity

Mikrobiom

Velmi často zaměňován s mikrobiotou. Pod pojmem mikrobiom máme většinou na mysli soubor genetické informace mikrobioty.

Mykobiota

Označení pro soubor hub vyskytujících se v našem těle (dle toho, kde se nachází, může dělit na střevní mykobiotu, plicní mykobiotu, kožní mykobiotu).

Mykobiom

Pod tímto pojmem máme většinou na mysli soubor genetické informace mykobioty.

Pathobiont

Za normálních okolností neškodný mikroorganizmus. Ale při poruše složení naší mikrobioty (dysbióze) může tento patobiont podporovat rozvoj zánětlivých onemocnění či obecně onemocnění.

Dysbióza

Porucha normální mikrobioty (ať po použití antibiotik či vlivem patogenního mikroorganizmu).