Výbor Společnosti pro probiotika a prebiotika

Výbor SPP:

  • Připravuje odborný program každoročního symposia konaného v polovině dubna (přesné datum viz aktuality).
  • Schvaluje žádosti nových žadatelů o členství v SPP. Výbor SPP může rozhodnout o zamítnutí žádosti žadatele o členství v SPP.
  • Každoročně oceňuje nejlepší publikované práce tuzemských autorů (více info viz Cena SPP).
  • Komunikuje s členy Poradní komise (PK). Výbor SPP může zamítnout či zrušit členství členům PK.
Předseda prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Praha- Motol Email: jiri.nevoral@seznam.cz Tel.: 224 432 000
vědecký tajemník MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc Mikrobiologický ústav AV ČR E-mail: tlaskalo@biomed.cas.cz  
Místopředseda prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha- Střešovice E-mail: fricprem@uvn.cz
člen výboru doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. II.interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze E-mail: pavel.kohout@ftn.cz
člen výboru RNDr. Hana Kozáková, CSc Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha E-mail: kozakova.hana@seznam.cz
člen výboru prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. Česká zemědělská univerzita, Praha E-mail: vlkova@af.czu.cz
člen výboru RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze E-mail: jiri.hrdy@lf1.cuni.cz
předseda revizní komise RNDr. Vladimír Erban, CSc E-mail: vl.erban@gmail.com
sekretářka Jana Mannová Pediatrická klinika FN Motol E-mail: jana.mannova@fnmotol.cz Tel.: 224 432 007 Fax: 224 432 020