Společnost pro probiotika a prebiotika, o.s.

Počet návštěvníků: 000179538

Výbor

 1. předseda
  prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc
  Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Praha- Motol
  e-mail: jiri.nevoral@seznam.cz, tel.: 224 432?000
 2. mítopředseda
  prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc
  Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha- Střešovice
  e-mail: fricprem@uvn.cz
 3. vědecký tajemník
  MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, Dr.Sc.
 4. pokladník
  doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD
  II.interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze
  e-mail: pavel.kohout@ftn.cz
 5. členové výboru
  prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc
  Mikrobiologický ústav AV ČR
  e-mail: tlaskalo@biomed.cas.cz

  MUDr. Ingrid Kocourková
  Ústav pro péči o matku a dítě v Praze
  e-mail: ingrid.kocourkova@seznam.cz

  RNDr. Hana Kozáková, CSc
  Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
  e-mail: kozakova.hana@seznam.cz

  prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.

  RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. • předseda revizní komise
  RNDr. Vladimír Erban,CSc
  VÚ potravinářský Praha
  e-mail: v.erban@vupp.cz
 • členové komise
  MUDr. Raja Lodinová-Žádníková, CSc
  Ústav pro péči o matku a dítě v Praze
  e-mail: annajan@volny.cz • sekretářka
  Jana Mannová
  Pediatrická klinika FN Motol
  e-mail: jana.mannova@fnmotol.cz, tel.: 224 432 007, fax: 224 432 020

↑ nahoru | mapa stránek | Klinické studie Danone | © Společnost pro probiotika a prebiotika, o.s. 2007 - 2020